Tietosuoja yhdistyksessämme

24.10.2018

Yhdistys hoitaa varainkeruuta jäseniltään sekä ylläpitää seuran laskutusta ja pelaajaluetteloita sekä tiedottaa tapahtumista ja muutoksista. Henkilötietoja kerätään näiden tehtävien hoitamiseen. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen aina seuran asioita hoitaessamme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä
punakone2014[at]gmail.com

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa seuraavissa alustoissa:

* www.punakone.net -sivusto (vanha keskustelufoorumi ja tapahtuma-arkisto)
* hobbydeed.fi -sivusto (joukkueen tapahtumien hallinta ja ilmoittautuminen)
* sähköpostirekisteri (puheenjohtajan hallinnassa, käytetään laskutukseen ja tiedottamiseen)
* Whatsapp -keskustelufoorumi

Kerättyjä tietoja ovat:

* jäsenen nimi
* jäsenen osoite
* jäsenen puhelinnumero
* henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä
* sähköpostiosoitteet

Tietoja säilytetään aktiivisessa rekisterissä henkilön peliuran ajan, laskutuksen kestäessä. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa jäsenen oman ilmoituksen perusteella. Ilmoitus tapahtuu käytännössä sähköisesti.

Edellä mainitun lisäksi, henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan myös esim. SSBL:n määräämiin sijainteihin esim. pelaajaluettelon muodossa, mikäli kulloinkin pelattavan sarjan säännöt tätä edellyttävät. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yhdistyksen vastuuhenkilöt. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat, sikäli kun niitä kertyy, säilytämme lukitussa tilassa paloturvallisesti.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää yhdistykseltä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yhdistyksen vastuuhenkilöt on perehdytetty tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

_________________________
Tampereella 24.10.2018

Tampereen Punakone 1996 ry
hallitus